Kongre Programı

SPOR TRAVMATOLOJİSİ ve REHABİLİTASYONU KONGRESİ II 28 Şubat – 1 Mart – 2 Mart 2019

BİLİMSEL PROGRAM

28 Şubat 2019 Perşembe

9:30-12:00: Rotator kılıf patolojilerinde rehabilitasyon - Doç.Dr. İrem Düzgün

13:30-16:30: Alt ekstremite yaralanmalarından sonra fonksiyonel egzersizler- Prof.Dr. Defne Kaya

01 Mart 2019 Cuma Kongrenin 1. Günü

08:30-09:15

Açılış Töreni ve Konuşmaları

Moderatör: Prof. Dr. Defne Kaya

09:15-09:30

Konferans I: Periferik eklem cerrahisi sonrası core eğitimi

Prof. Dr. Özlem Ülger

09:30-09:45

Konferans II: Kas mimarisi temelli yüklenme modelleri

Doç. Dr. Tüzün Fırat

09:45-10:00

Tartışma

10:00-10:30

KAHVE ARASI

KALÇA VİDEO OTURUMU Moderatörler: Prof. Dr. Mehmet Aşık & Prof. Dr. Nevin Ergun

10:30-10:38

Femoroasetabuler Sıkışma (FAS) Artroskopik Cam Cerrahisi: Video Sunum

Prof. Dr. Mehmet Aşık

10:38-10:46

Femoroasetabuler Sıkışma (FAS) Artroskopik Pincer Cerrahisi: Video Sunum

Op. Dr. Asım Kayaalp

10:46-10:54

Femoroasetabuler Sıkışma (FAS) Mini Açık Cerrahi: Video Sunum

Prof. Dr. İbrahim Tuncay

10:54-11:02

Femoroasetabuler Sıkışma (FAS) Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon

Doç. Dr. Hande Güney Deniz

11:02-11:10

‘Büyük Trokanter Ağrı Sendromu’ Cerrahisi: Video Sunum

Doç. Dr. Gökhan Polat

11:10-11:18

‘Büyük Trokanter Ağrı Sendromu’ Rehabilitasyonu

Prof. Dr. Seyit Çıtaker

11:20-11:30

Tartışma

DİZ VİDEO OTURUMU Moderatörler: Prof. Dr. Reha Tandoğan & Doç. Dr. Tüzün Fırat

11:30-11:38

Medial Patellofemoral Ligament (MPFL) Rekonstrüksiyonu: Video Sunum

Prof. Dr. Ertuğrul Akşahin

11:38-11:46

Tibial Tüberkül Osteotomisi: Video Sunum

Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu

11:46-11:54

Proksimal Tibial Osteotomi: Video Sunum

Op. Dr. Atilla Kocabaş

11:54-12:04

Diz Çevresi Osteotomi Patellofemoral Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

Prof. Dr. Volga Bayrakçı Tunay

12:04-12:12

Diz Medial – Posteromedial Yaralanmasında Cerrahi: Video Sunum

Prof. Dr. Ali Öçgüder

12:12-12:20

Diz Posterolateral Köşe Yaralanmasında Cerrahi: Video Sunum

Prof. Dr. Reha Tandoğan

12:20-12:30

Diz Medial ve Lateral İnstabilite Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon

Doç. Dr. Gülcan Harput

12:30-12:45

Tartışma

 

 

12:45-14:00

ÖĞLE ARASI

KALÇA OLGU TARTIŞMALI OTURUM: 5 N 1 K Sunucu Moderatör: Doç. Dr. Gökhan Polat Tartışmacılar: Prof. Dr. Mehmet Aşık & Op. Dr. Asım Kayaalp & Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Prof. Dr. Nevin Ergun & Prof. Dr. Filiz Can & Prof. Dr. Ümmühan Baş Aslan & Dr.Fzt. Ayça Uyan

14:00-14:45

Eksternal ve İnternal Snapping Kalça (Tensor Fasya Lata ve İliopsoas)

Sporcuda Kalça Artrozu

Femoroasetabuler Sıkışma (FAS)

İskiofemoral İmpingement

Ligamentum Teres Patolojileri

Piriformis Sendromu

KIKIRDAK VİDEO OTURUMU Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Atay & Prof. Dr. Filiz Can

14:45-14:53

Kemik İliği Stimülasyon Teknikleri: Video Sunum

Prof. Dr. Alper Kaya

14:53-15:01

Mozaikplasti: Video Sunum

Prof. Dr. Ahmet Atay

15:01-15:09

Otolog Kondrosit Transplantasyonu

Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu

15:09-15:19

Kıkırdak Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri

Prof. Dr. Defne Kaya

15:19-15:30

Tartışma

   

15:30-16:00

KAHVE ARASI

Moderatör: Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu

16:00-16:15

Konferans III: Ön Çapraz Bağ Cerrahisi Sonrası Artrofibrozis

Prof. Dr. Ömer Taşer

 

DİZ ve KIKIRDAK OLGU TARTIŞMALI OTURUM: 5 N 1 K Sunucu Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Erdil Tartışmacılar: Prof. Dr. Ömer Taşer & Prof. Dr. Reha Tandoğan & Prof. Dr. Ahmet Atay & Prof. Dr. Alper Kaya, Prof.Dr. İnci Yüksel & Prof. Dr. Defne Kaya & Doç. Dr. Baran Yosmaoğlu & Uzm. Fzt. Serdar Demirci

16:15-17:30

İzole/Çoklu ve Parsiyel/Tam Kat Bağ Yaralanmaları

Adölesanlarda Diz Bağ Yaralanmaları

Osteokondritis Dissekans

Artrozlu İnstabil Orta Yaş Dizine Yaklaşım

Patellofemoral ve Kondiler Kıkırdak Lezyonlarında Tedavi Farklılıkları

Patellofemoral İnstabilite

17:30

I.GÜN SONU

 

02 Mart 2019 Cumartesi
Kongre 2. Günü

Moderatör: Doç. Dr. İrem Düzgün

09:00-09:15

Konferans IV:
Spor Rehabilitasyonunda Nöroplasti

Prof. Dr. Çiğdem Öksüz

09:15-09:30

Konferans V:
Spor Rehabilitasyonunda Biyopsikososyal Model

Doç. Dr. Deran Oskay

09:30-09:45

Konferans VI:
Spor Rehabilitasyonunda Teknoloji

Doç. Dr. Muhammed Kılınç

09:45-10:00

Tartışma

 

MENİSKÜS VİDEO OTURUMU
Moderatörler: Prof. Dr. Yavuz Kocabey & Prof. Dr. Defne Kaya

10:00-10:08

Menisküs Yırtık Çeşitleri: Video Sunum

Prof. Dr. Osman Tuğrul Eren

10:08-10:16

Menisküs Tamir Teknikleri: Video Sunum

Doç. Dr. Ramazan Akmeşe

10:16-10:24

Menisküs RAMP Lezyonu Tamiri: Video Sunum

Doç. Dr. Mehmet Erdil

10:24-10:32

Menisküs Skafold (Çatı İmplantı) Uygulaması: Video Sunum

Prof. Dr. Yavuz Kocabey

10:32:10:40

Menisküs Allogreft Uygulaması: Video Sunum

Prof. Dr. Uğur Haklar

10:40-10:50

Menisküs Cerrahi Tedavisi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri

Dr. Öğr. Üyesi Berrak Yiğit

10:50-11:00

Tartışma

11:00-11:30

KAHVE ARASI

AYAK BİLEĞİ VİDEO OTURUMU
Moderatörler: Doç. Dr. Kaan Irgıt & Prof. Dr. Nur Tunalı

11:30-11:38

Aşil Tendon Yaralanmalarında Konservatif Tedavi: Video Sunum

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu

11:38-11:46

Aşil Tendon Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi: Video Sunum

Doç. Dr. Semih Ayanoğlu

11:46-11:54

Peroneal Tendinopatilerde Cerrahi Tedavi: Video Sunum

Doç. Dr. Kaan Irgıt

11:54-12:04

Aşil ve Peroneal Tendon Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri

Uzm. Fzt. Seda Biçici

12:04-12:12

Ayak Bileği İnstabilite Cerrahisi: Video Sunum

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Ülkü

12:12-12:22

Ayak Bileği İnstabilite Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri

Uzm. Fzt. Mesut Selami

12:22-12:30

Ard Ayak Endoskopisi: Video Sunum

Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu

12:30-12:38

Ard Ayak Endoskopik Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri

Prof. Dr. Salih Angın

12:38-12:48

Tartışma

12:48-13:48

ÖĞLE ARASI

13:48-14:00

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Nevzat Tarhan’ın Hoş geldiniz Konuşması

AYAK BİLEĞİ OLGU TARTIŞMALI OTURUM: 5 N 1 K
Sunucu Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Kerem Ülkü
Tartışmacılar: Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu & Prof. Dr. Sinan Karaoğlu & Doç. Dr. Semih Ayanoğlu & Doç. Dr. Kaan Irgıt,
Prof. Dr. Nilgün Bek & Doç. Dr. Engin Şimşek & Doç. Dr. Gürsoy Coşkun & Dr.Fzt. Serkan Usgu & Uzm. Fzt. Burak Ulusoy

14:00-14:45

Talus Osteokondral Lezyon

Ayak Bileği İnstabilitesi

Parsiyel/Tam Kat Aşil Tendon Yaralanması

Aşil Tendinopatisi / Haglund Deformitesi

Ayak Bileği/Ard Ayak Posterior Sıkışma

Peroneal Tendinopati ve Yaralanma/Luksasyon

OMUZ VİDEO OTURUMU
Moderatörler: Prof. Dr. Nuri Aydın & Prof. Dr. Çiğdem Öksüz

14:45-14:53

Travmatik Rotator Manşet Yırtığında Cerrahi Tedavi: Video Sunum

Prof. Dr. Nuri Aydın

14:53-15:01

Spinoglenoid Çentik Kistlerinde Cerrahi Tedavi: Video Sunum

Prof. Dr. Egemen Turhan

15:01-15:09

Subskapularis Tendon Yırtığında Cerrahi Tedavi: Video Sunum

Prof. Dr. Ata Can Atalar

15:09-15:19

Rotator Manşet Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri

Doç. Dr. İrem Düzgün

15:19-15:27

Anterior Omuz İnstabilitesinde Cerrahi Tedavi: Video Sunum

Doç. Dr. Kerem Canbora

15:27-15:35

Biseps Patolojilerinde ve SLAP Lezyonunda Cerrahi Tedavi: Video Sunum

Doç.Dr. Hakan Turan Çift

15:35-15:45

Omuz İnstabilite Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri

Uzm. Fzt. Taha İbrahim Yıldız

15:45-16:00

Tartışma

16:00-16:30

KAHVE ARASI

OMUZ OLGU TARTIŞMALI OTURUM: 5 N 1 K
Sunucu Moderatör: Doç.Dr. Hakan Turan Çift
Tartışmacılar: Prof. Dr. Ata Can Atalar & Prof. Dr. Nuri Aydın & Prof. Dr. Merter Özenci& Prof. Dr. Egemen Turhan & Doç. Dr. Kerem Canbora, Prof. Dr. Derya Çelik & Doç. Dr. İrem Düzgün & Doç Dr. Derya Özer Kaya & Uzm. Fzt. Taha İbrahim Yıldız & Uzm.Fzt. Mahmut Çalık

16:30-17:15

Spinoglenoid Çentik Nöropatisi

Rotator Manşet Parsiyel/Tam Kat Yırtığı

Omuz Tek/Çok Yönlü İnstabilite

Bilateral Omuz İnstabiliteleri

Rotator Manşet Artropatisi

Biseps Yaralanmaları/Tendinopatisi

17:15-17:30

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI ve KONGRE KAPANIŞ TÖRENİ